Med beprövad metodik, expertis och beteendevetenskap, ökar vi säkerheten och effektiviteten hos våra kunder

Läs om våra tjänster

Anlita oss

Våra erfarna MTO-experter stöttar verksamheter med allt från rådgivning till specifika insatser.

Våra tjänsteområden

Bredda dina kunskaper

Välkommen till våra utvecklande seminarier och utbildningar.

Kurser & Seminarier

Forskning

Våra forskningsuppdrag får nationellt och internationellt genomslag.

Läs våra rapporter

Ny lagstiftning om järnvägssäkerhet år 2019 - MTO Säkerhet skriver guidelines för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

Den nya lagen innebär nya krav och betydande förändringar för aktörerna i järnvägssektorn. Omarbetade förordningar lägger ett stort fokus på systemsäkerhet, samspelet MTO/human factors och säkerhetskultur. Arbetet med de nya lagtexterna har genomförts i ERA:s arbetsgrupp för MTO/Human factors. MTO Säkerhet utvecklar guidelines för att hjälpa tillsynsmyndigheter och aktörer att tillämpa de nya kraven. Dessa förändringar innebär en viktig vidareutveckling av trafiksäkerheten på järnvägsområdet. "Att vi har vunnit detta uppdrag är ett erkännande av vår kompetens och gedigna erfarenhet inom området" säger Dr. Lena Kecklund, VD på MTO Säkerhet.

27
sep
Kurs

Utbildning i grundläggande MTO

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa, Teknik och Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet

Trendspaning från Almedalen

Årets Almedalsvecka är avslutad och vår VD Dr. Lena Kecklund sammanfattar veckan: ”Många av seminarierna i Almedalen visade att arbete med MTO-perspektiv och säkerhetskultur är viktigt för att hantera flera samhällsutmaningar. Här kan MTO Säkerhet bidra till att skapa säkra och bra lösningar på flera områden.” Under veckan betonades det att arbete med samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) och säkerhetskultur krävs för att möta flera aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om att minska antalet arbetsolycksfall i byggbranschen där branschen och regeringen pekar på behovet av ett gemensamt arbete. Arbetsmiljöverket har sedan tidigare rekommenderat arbete med säkerhetskultur och användning av MTO-perspektiv och metodik. Det handlar också om automatisering och digitalisering av förarmiljöer där transportbranschen måste skapa ett bra samspel mellan människor och teknik för att få bästa möjliga nytta av ny teknik. Inom sjukvården med digitalisering och snabba förändringar ökar kraven på säkerhetsledning men också på chefers kunskaper och färdigheter för att skapa säkra och effektiva arbetsprocesser.

Kurs

Utbildning av olycksutredare sjöfart för Carnival corporation i samarbete med CSMART

MTO Säkerhet genomför för sjätte året i rad utbildningar i olycksutredning för världens största kryssningsrederi Carnival Corporation i Almere, Nederländerna.

Seminarie

Ny lagstiftning för säkerhetsstyrning järnväg i Europa år 2019 – uppfyller du de nya kraven?

Under hösten 2017 kommer vi att ordna seminarier för att berätta med om de nya kraven och vad som krävs för att uppfylla dem. Anmäl ditt intresse idag!

25
okt
Kurs

Utbildning i den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA

Öka dina kunskaper om tillämpningen av CSM RA och få en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA

I Media

Platooning

Med kolonnkörning eller platooning som det ofta kallas, menas att lastbilar körs med så litet mellanrum att de kan utnyttja luftsuget från bilen framför och på så sätt minska bränsleförbrukningen med så mycket som 15%. Om alla långtradare i Sverige minskade sin förbrukning med 15% skulle det spara hundra miljoner liter diesel varje år. Vår kollega Anders deltar i detta viktiga projekt för allas vår framtid.

Forskning

Nytt forskningsuppdrag för MTO Säkerhet

Vi har återigen fått förtroende från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning. Den här gången gäller det organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen. Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation och ett av projektets syfte är därför att kartlägga vilka eventuella konsekvenser den nya ekonomiska situationen kan medföra för strålsäkerheten. Ett annat syfte är att föreslå åtgärder som kan bidra till att säkerställa att strålsäkerheten inte äventyras under sådana omständigheter. MTO Säkerhet vann i konkurrens med 6 andra sökande på att vi bäst svarade mot SSM:s förväntningar på forskningsuppdraget tillsammans med en gedigen kompetens inom området.

Forskning

Ny forskning från MTO Säkerhet

MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Vi utvecklar järnvägssäkerheten i Sydafrika

Genom dotterbolaget MTO Safety Pty arbetar vi i ett projekt i Sydafrika med uppdraget att genomföra en beteendeinterventionsstudie för Rail Safety Regulator (RSR).  Utöver att utbilda human factor specialister i metodik är syftet med interventionsstudien att identifiera orsaker till olyckor och tillbud vid plankorsningar och järnvägsövergångar. Tillsammans med RSR:s nollvision är studien en del i att utveckla en nationell interventionsstrategi.  Vi ser med spänning fram emot det fortsatta arbetet mot en säkrare järnväg i Sydafrika.

Karriär

Jobba hos oss!

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med personer som brinner för att jobba med MTO-frågor.

Mjukvara

TEAMS - Mjukvarustöd för olycksutredare

Vi har utvecklat vårt eget verktyg som stöd i olycksutredningar

image

MTO Säkerhet i media

Ta del av artiklar där vårt arbete uppmärksammats i media.

Läs artiklar och se klipp

Hur är säkerhetskulturen i er verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i just er verksamhet?