Våra tjänsteområden

Vi har mångårig erfarenhet inom MTO-området och relaterade discipliner.

Skapa en säker och effektiv verksamhet

Vi skapar mervärde och hjälper våra kunder att utveckla och tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar för att skapa miljöer som är anpassade till människor. Genom att bland annat hantera risker och skador i samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) skapar vi säkra och effektiva verksamheter.

Vår expertis sträcker sig över flera områden

Våra kvalificerade tjänster sträcker sig ifrån rådgivning och specifika punktinsatser till ledning och övergripande MTO-ansvar i större projekt inom många olika domäner och säkerhetskritiska verksamheter. Vi kan också ansvara för ett specifikt område i något av era projekt. Vi har vana av att arbeta på både beställar- och leverantörssidan och kan därför erbjuda skräddarsydda tjänster som passar just era behov.

Nedan kan du läsa mer om våra olika tjänsteområden och se exempel på uppdrag som vi har gjort. Vi erbjuder också kurser, seminarier och föreläsningar för att du ska kunna förbättra din kunskap och öka sannolikheten att lyckas.