CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

Vid större förändringar i järnvägssystemet måste den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering tillämpas (CSM RA)

För att skapa en god riskhantering på det europeiska järnvägsnätet finns en lagstiftning för gemensamma krav och arbetssätt. Detta innebär att den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning måste tillämpas på större förändringar i järnvägssystemet. Kravet gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013).

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskaperna om tillämpningen av CSM RA, ge en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Kursinnehåll

Kursen ger dig kunskaper om hur den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA) ska tillämpas och hur den bidrar till säkerhetsarbetet. Med hjälp av metoden skapas också en helhetssyn i arbetet med att hantera risker och förebygga driftstörningar. Du får veta hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA.

Förståelse för hur metoden kan användas får du med hjälp av praktiska övningar på de olika momenten. Du får färdigheter i att hantera riskerna i din verksamhet, hur du bedömer riskacceptans samt säkrar myndighetsgodkännande.

Utbildningen omfattar 1 dag. 

Anmäl dig till kursen

Kurs 25 oktober, Stockholm

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

5 500 kr ex moms

Boka

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

5 500 kr ex moms