MTO Säkerhets Integritetspolicy

1.      Allmänt

MTO Säkerhet respekterar din integritet och här i vår policy för personuppgifter berättar vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in och lagras samt hur du kan kontakta oss.

Den här personuppgiftspolicyn gäller när du besöker och använder vår webbplats, vår utbildningsportal samt de digitala tjänster som presenteras där och som administreras av MTO Säkerhet.

2.      Personuppgiftsansvarig

MTO Säkerhet AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Här följer fem sammanfattande punkter av vad som sker när du besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster som presenteras där: 

  • Vi spårar med hjälp av cookies din aktivitet på vår webbplats och utbildningsportal i syfte att förbättra, anpassa innehåll och visa relevant information och erbjudanden.
  • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för kundkommunikation, produktinformation och marknadskommunikation.
  • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system för att kunna utföra våra tjänster.
  • Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys.
  • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte.

3.      När och vilka personuppgifter behandlar vi?

MTO Säkerhet inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund och/eller användare av webbplatsen. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Vid beställning och bokning samlar vi in faktureringsuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal. MTO Säkerhet kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

MTO Säkerhet kan registrera dina personuppgifter i samband med:

·       Anmälan och bokning till event eller utbildning som MTO Säkerhet anordnar.

·       När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

·       Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.

·       Om du anmäler dig till MTO Säkerhets nyhetsbrev eller intresse för information om utbildning eller event.

·       Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

4.      Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på vår webbplats ombedes du att samtidigt lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter får användas för ändamålsenlig kommunikation med dig samt i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till det aktuella formuläret.

5.      Om cookies

När du använder vår webbplats och utbildningsportal kan vi samla in personuppgifter via exempelvis cookies. Det här görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Det här kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

6.      Varför och hur behandlar vi uppgifter om dig?

MTO Säkerhet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

·       För att fullgöra beställningar av tjänster via de plattformar som MTO Säkerhet administrerar, såsom webbplats, utbildningsportal och sociala medier.

·       Möjliggöra god kundservice som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har önskat. , exempelvis nyhetsbrev, offerter eller information om utbildningar.

·       Uppgifter om beställning lagras och analyseras samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

·       För att kunna administrera kund- respektive deltagarprofiler vid exempelvis utbildning, genomföra analyser, utvärderingar samt marknadsundersökningar.

·       För systemadministration ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster på aggregerad nivå, dvs utan att identifiera en enskild person.

·       För att genom analys av beteenden på vår webbplats och utbildningsportal kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster samt utföra segmentering/profilering i syfte att utveckla riktade erbjudanden och tjänster.

·       För att kunna skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, push eller andra digitala kontaktvägar såsom exempelvis sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

·       För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring genom att kontakta oss.

·       För att kontakta dig via e-post eller telefon och kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad du och andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.

·       För att hjälpa oss att förbättra din användarupplevelse, utveckla vår webbplats och vår utbildningsportal att bli mer användbara samt anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.

·       För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

7.      Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, till exempel analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. 

MTO Säkerhet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES, till exempel genom att de garanterar detta då de har skrivit under EU kommissionens standardavtalsklausuler. 

8.      Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom MTO Säkerhet saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. MTO Säkerhet ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

9.      Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till MTO Säkerhet ger du din tillåtelse till att MTO Säkerhet registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt, bokat eller visar intresse för samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Som legal grund för behandling kommer MTO Säkerhet att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om MTO Säkerhet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. MTO Säkerhet lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 2 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

10.  Rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

MTO Säkerhet kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MTO Säkerhet eller höra av dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från MTO Säkerhet AB.

11.  Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

MTO Säkerhet AB
Hornsbruksgatan 19
104 62 Stockholm
08-53 52 59 50
info@mto.se

Kontakta oss

Den här personuppgiftspolicyn gäller från och med 2021-03-10