Nyhetsarkiv

I arkivet samlar vi nyheter, artiklar, blogginlägg och mycket mer som publicerats genom åren. 

 

Expertstöd i förnyelseprocessen av nytt järnvägstillstånd

2023-04-19
Det har hänt en hel del inom järnvägssektorn de senaste åren för att förbättra, utveckla och harmonisera säkerheten och kvalitén på det europeiska järnvägsnätet. CSM SMS (EU 2018/762) och CSM RA (EU/402/2013, EU/2015/1136) är förordningarna som fo...
Läs hela nyheten

De gemensamma säkerhetsmetoderna CSM - Common Safety Methods

2023-04-19
De gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM – Common Safety Methods) togs fram av Europeiska Järnvägsbyrån, ERA och omfattar alla aktörer på det europeiska järnvägsnätet. Målet med förordningarna är att göra järnvägsbranschen säkrare och undvika olyckor...
Läs hela nyheten

Vad är MTO?

2023-04-18
MTO står för Människa – Teknik – Organisation och specifikt samspelet dem emellan i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Begreppet kom till inom kärnkraftsindustrin efter en rad incidenter i bland annat USA och Sovjet Unionen på 80-talet. Själv...
Läs hela nyheten

I blickfånget: Jonathan

2023-04-03
Med kunskaper både om hur människan fungerar kognitivt och psykologiskt har Jonathan en bred grund att stå på. Ett specialintresse för riskanalysarbete och med erfarenhet från bland annat krisberedskap, försvar och räddningstjänst är han en stor t...
Läs hela nyheten

Annica är säkerheten själv - både i luften och på marken

2023-04-03
Efter 17 år inom kommersiell luftfart valde Annica att byta cockpiten mot kontoret. Luftfartsbranschen har länge prioriterat MTO- och säkerhetsarbete, både på marken och i luften och Annica tog med sig erfarenheterna från sin tid som pilot och oms...
Läs hela nyheten

Nytt forskningsprojekt inom sjöfart - På rätt kurs

2023-04-03
I dagsläget är det väldigt kort om tid för informationsutbyte mellan lots och fartygsbefäl. Genom att skapa en gemensam, förbestämd färdplan som skickas ut på förhand kommer båda parterna (lots och fartygsbefäl) få möjlighet att förbereda sig. Ta...
Läs hela nyheten

Fokus på säkerhetsstyrning

2023-03-01
Den europeiska flygindustrin är reglerad och översynad på statlig nivå genom ett gemensamt regelverk för flygbolag, flygplatser, flygtrafikledning, tekniska verkstäder och flygplanstillverkare.  I detta pussel av aktörer inom luftfarten finns dock...
Läs hela nyheten

Det ska vara lätt att göra rätt

2023-02-16
Ofta införs barriärer för att förhindra att fel begås men det är betydligt bättre och mer effektivt att stötta användaren att göra rätt från början.
Läs hela nyheten