MTO Säkerhet i media

 Det är inte ovanligt att våra uppdrag och utredningar fångar medias intresse. Nedan kan du läsa artiklar och se klipp där våra medarbetare intervjuas med anledning av resultatet av vårt arbete.

 

Det allra viktigaste för att öka säkerheten är att chefen hela tiden trycker på säkerheten och tydligt visar att säkerhet är viktigare än produktionskraven

                Malin Matsson i tidningen Arbetsliv

 

Chefen måste visa att säkerheten kommer först

Att chefen och högsta ledningen hela tiden betonar vikten av att jobba säkert är den viktigaste faktorn för att förhindra olyckor och skador på arbetsplatsen. Detta intervjuas Malin Matsson om i Prevents tidning Arbetsliv.

Läs artikeln

Förebygg olyckor och ohälsa – använd MTO

Marcus Lavin intervjuas av Sunt Arbetsliv om hur man förebygger olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Läs artikeln

 

Historisk hearing om säkerhet inom vården

Statens haverikommission utreder en dödsolycka inom vården. Marcus Lavin föredrar utredningen vid en debatt vid Kungliga tekniska högskolan och intervjuas av SVT.

Läs mer om debatten

 

Vanligt med slarv med säkerheten vid järnvägs­arbeten

Marcus Lavin deltog på Sekos Spår och säkerhetsdag och pratade om hur vi måste desig­na säkerhetssystem utifrån olika parametrar och inkludera allas förutsättningar.

Läs artikeln

 

Dödsfall i vården kritiseras av haverikommissionen

Marcus Lavin intervjuas i Sveriges Radio med anledning av Haverikommissionens utredning av en dödsolycka vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Lyssna på klippet

 

Chefers inställning påverkar olyckor mest

Artikel i tidningen Chef om Malin Matssons ledarskapsforskning

Gå till artikeln

 

    

Så skapar du en bra säkerhetskultur på jobbet

Tidningen Suntarbetsliv rapporterar från Marcus Lavins föredrag om säkerhetskultur på Prevents arbetsmiljömässa Gilla Jobbet.

Läs artikeln

 

Chefer - prata ofta och på olika sätt om säkerhet

Malin Mattson intervjuas av Suntarbetsliv med anledning av hennes avhandling "Promoting safety in organizations".

Läs artikeln