Testa din verksamhets säkerhetskultur

En god säkerhetskultur är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete med att uppnå en god organisatorisk och social arbetsmiljö med hög säkerhetsnivå på arbetsplatsen.

Säkerhetskultur handlar om en verksamhets gemensamma värderingar, kunskap och attityder som är inriktade på att skapa en säker arbetsplats med bra arbetsmiljö.

En god säkerhetskultur bygger på ett antal faktorer som måste tillgodoses i verksamheten.

Besvara tre frågor om säkerhet

Klicka i det svar som du tycker stämmer bäst in på er verksamhet. Poängen räknas ihop och du får en första analys på hur mogen säkerhetskulturen är i er verksamhet.

Tänk på att det här testet ger en generell första temperaturmätning på er säkerhetskultur, en förhandsindikation på vilka faktorer som kan påverka. För att få en tillförlitlig och heltäckande bedömning av er säkerhetskultur och organisatoriska arbetsmiljö krävs en mer ingående kartläggning av betydligt fler aspekter av er verksamhet. Tveka inte att kontakta MTO Säkerhet för att få veta mer om hur en sådan kan gå till.

Påbörja testet ⇾