Riskhantering

Att systematiskt hantera och identifiera risker är avgörande för att upprätthålla en säker verksamhet

Förebyggande säkerhetsarbete

Målet är att identifiera och prioritera risker i hela eller delar av verksamheten, för att kunna vidta säkerhetshöjande åtgärder som förbättrar arbetsförutsättningarna samt säkerställer kvalitét, effektivitet, driftsäkerhet och personalsäkerhet.

Experter inom riskanalyser 

Vi kan bidra med utveckling, implementering och uppföljning av väl fungerade ramverk för riskhantering i projekt. Med hjälp av att applicera MTO-perspektivet på lämplig riskanalysmetod kan vi också identifiera och värdera arbetsmoment och/eller delar av en verksamhet eller ett system som kan leda till negativa konsekvenser. Vi har erfarenhet av att genomföra riskbedömningar med olika inriktning, omfattning och nivåer i olika verksamheter. Exempelvis vid organisatoriska förändringar, i gränssnitt mellan olika företag, i samband med förändrade arbetssätt, eller vid införande av nya eller förändrade tekniska system och gränssnitt.

Vi genomför även forskningsprojekt inom området och vi erbjuder utbildningar och föreläsningar för att förbättra din kunskap om riskhantering och riskanalyser och därmed öka sannolikheten att lyckas. Vi har också erfarenheter av att utbilda och tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA som är ett krav för riskhantering på det europeiska järnvägsnätet.

Utbildning Riskhantering ⇾ 

Vi erbjuder följande tjänster inom riskanalys:

  • Utveckling och stöd vid implementering av ramverk för riskhantering
  • Genomförande av riskanalyser med MTO-perspektiv
  • Genomförande eller stöd vid tillämpning av CSM RA
  • Utbildningsinsatser i riskhantering och riskanalysVill du veta mer om riskhantering? 

Kontakta mig

Lars Pettersson

Lars.Pettersson@mto.se

Uppdrag